MNS 3858 : 1985

Хөгцөн мөөгөнцөр ферментийн бэлдмэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь арьс ширний хөрсийг зөөлрүүлэх, цардууллаг бодисыг задалж энгийн бага молекулт сахар / моно ди / болгоход зориулан хэрэглэх хөгцөн мөөгөнцөр ферментийн бэлдмэлийг / аспергилиус авамори -673, ориза 740-А -2 / үйлдвэрлэх, савлах шалгаж хүлээн авах, хадгалах тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1985-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-12-31
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт