MNS ISO 3496 : 1985

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Оксипролины хэмжээг тодорхойлох арга (Маргаан таслан шийдвэрлэх арга)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь экспортын зориулалттай мах, махан бүтээгдэхүүнд агуулагдах рксиролины хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1985-06-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-07-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт