MNS 5488 : 2019

Үр хөндөлтийн цогц тусламж үйлчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Эрүүл мэндийн тухай”, “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай" хуулийн хүрээнд үр хөндөлтийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгийн үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2019-02-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-03-05
Ангилал: | 11.200 Төрөхийн хяналт. Жирэмслэлтээс хамгаалах механик арга |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт