MNS 5487 : 2005

Ардын уламжлалт эм. ‘’ Arеcephala’’ бэлдмэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ‘’Arеcephala’’ бэлдмэлийг шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, шошгилох, хадгалах, тээвэрлэхэд мөрдөгдөх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2005-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт