MNS 5484 : 2005

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Эмнэлгийн дотоод халдвар. Агаарын чанар: Нян илрүүлэх, нянгийн тоог тоолох шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандартыг эмнэлгийн дотоод халдвараас сэргийлэх, хяналт хийх, зорилгоор эмнэлгийн өрөө тасалгааны агаар дахь нян илрүүлэх, нянгийн тоог тоолох шинжилгээ хийхэд хамаарна. 1.2 Энэхүү стандарт нь агаар мандалын бохирдлыг тодорхойлоход хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2005-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 11.100 Эмнэлгийн лаборатори |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт