MNS 5483 : 2013

Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар. Ариутгасан материалын чанарыг шалгах нян судлалын шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх, хяналт хийх зорилгоор эмнэлгийн нөхцөлд давтан ариутгасан эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, материалын ариун чанарыг тодорхойлох эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээ хийхэд хамаарна. Эмийн үйлдвэрийн болон импортын эмнэлгийн хэрэгслийн хяналтанд энэ стандарт хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2013-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-12-09
Ангилал: | 11.100.20 Эмнэлгийн багаж хэрэгслийн биологийн үнэлгээ |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт