MNS 5482 : 2005

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх тэжээлт орчны чанарын хяналт

Хамрах хүрээ

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх тэжээлт орчны чанарын хяналт

Баталсан огноо: 2005-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-01
Ангилал: | 11.100 Эмнэлгийн лаборатори |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт