MNS 5456-26 : 2005

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Хийт үхшилийн лабораторийн оношлогооны техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг ХӨСҮТөвийн болон аймаг, нийслэлийн клиникийн эмнэлгийн дэргэдэх халдвар хамгааллын II зэрэглэлийн нян судлалын лаборатори, тус лабораторийн эмч, лаборант нарт хамаарагдана. Өвчтэй хүний шарх боолтын материалаас авсан шинжлэгдхүүнийг шинжлэхэд хамааралтай.

Баталсан огноо: 2005-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-06-20
Ангилал: | 11.100 Эмнэлгийн лаборатори |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт