MNS 5455-2 : 2005

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи – Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үнэлэх, дүгнэлт өгөх, магадлан итгэмжлэхдээ дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2005-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт