MNS 5454 : 2005

Ардын уламжлалт эмийн түүхий эд - Бөндгөр шарилжны үр

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Нийлмэл цэцэгтэн (Compositae)-ий овогт хамаарах Бөндгөр шарилж (Artemisia Sphaerocephala Krasch) ургамлын үрийг түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2005-04-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-05-10
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт