MNS ISO 105-Х12 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. Х12-р хэсэг : Будгийн тогтворыг үрэлтэнд тодорхойлох

Хамрах хүрээ

1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материал, үсэлсэн даавуу, хээлсэн болон будсан шалны нэхмэл дэвсгэрийн будгийн тогтворыг үрэлтийн дүнд өөр материалд будаг харвахыг тодорхойлоход хамаарна. Шинжилгээг хуурай болон нойтон даавуутай гэсэн 2 нөхцөлд гүйцэтгэнэ.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт