MNS 3817 : 1985

Үрлэн эм нейровален

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг эмийн бэлдмэл ”Нейровален”-ыг үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1985-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-10-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт