MNS ISO 3400 : 2012

Янжуур тамхи. Утааны конденсат дахь алколойдын хэмжээг тодорхойлох. Спектрометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартын дагуу тамхины утааны конденсат дахь алколойдын хэмжээг спектрофтометрийн аргаар тодорхойлно. Тамхи татах ба утааны гол хэсгийг цуглуулах аргыг ISO 4387 стандартад заасан. Гэхдээ, энэ аргыг стандартын бус таталтаар гаргаж авсан утааны конденсат дахь никотины хэмжээг тодорхойлоход хэрэглэж болно.

Баталсан огноо: 2012-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-02-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт