MNS ISO 105-Х11 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. Х11-р хэсэг : Будгийн тогтворыг индүүдлэгэнд тодорхойлох

Хамрах хүрээ

1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ 1.1 Энэ стандарт нь бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг индүүдлэгэнд тодорхойлоход хамаарна. 1.2 Шинжилгээг нэхмэлийн хуурай, чийгтэй, нойтон үед халуун индүүдлэгэнд явуулна. Нэхмэлийн хэрэглэгдэх хүрээнээс хамаарч шинжилгээний аргыг сонгоно.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт