MNS 5636 : 2006

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ Хувцас захиалга, засварын үйлчилгээ Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хувцас захиалга, засвар үйлчилгээний салбарт хамаарна.

Баталсан огноо: 2006-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-07-15
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт