MNS 5635 : 2006

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ Төмөр замын буудал Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь төмөр замын буудлын үйл ажиллагаанд хамаарна.

Баталсан огноо: 2006-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-07-15
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт