MNS 2457 : 2009

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Хонь, ямааны хэсэглэж, ангилсан мах. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хонь, ямааны махыг үйлдвэрлэх, худалдаалах нийтийн хоол, экспортын зориулалтаар үйлдвэрийн нөхцөлд хэсэглэх, шулах, ангилах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-02-03
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Нэмэлт өөрчлөлт орсон стандарт