MNS ISO 3308 : 2001

Лабораторийн тамхи татагч машин. Тодорхойлолтууд ба стандарт нөхцөлүүд

Хамрах хүрээ

Лабораторийн тамхи татагч машин. Тодорхойлолтууд ба стандарт нөхцөлүүд

Баталсан огноо: 2001-03-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-04-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт