MNS ISO 3215 : 2005

Индонез хэвшлийн зад (Myristica fragrans Houtt) –ийн эфирийн тос

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь Индонез хэвшлийн задь (Myristica fragrans Houtt) –ийн эфирийн тосны чанарыг хянах, үнэлэх, эфирийн тосны шаардлагатай онцлог шинж чанарыг тусгасан болно.

Баталсан огноо: 2005-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-05-31
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт