MNS 5408 : 2004

Барилгын бараа, бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

2.1 Энэ стандарт нь барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл болон инженерийн байгууламжийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, худалдаа үйлчилгээний ажлыг эрхлэн явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хамаарна. 2.2 Энэ стандартыг дээрх бүх ажил үйлчилгээг эрхлэн явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний үйл ажиллагаанд хяналт тавихад мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт