MNS 2393 : 1977

Долгоогоны ханд Настойка бояршника

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт долоогоны ханд үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 1977-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-08-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт