MNS 2374 : 1977

Бамбалзуурын шивлээ /өвс/

Хамрах хүрээ

Ургамлын гадаад байдал Бамбалзуурын шивлээ үелсэн иштэй, олон наст спороор үрждэг, спорын иш нь хүрэн өнгөтэй, хавар эрт унаж, түүний оронд зуны иш гарна. Зуны иш нь ногоон өнгөтэй, ишний үенээс нарийн мөчрүүд багцлан гарсан байна

Баталсан огноо: 1977-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1977-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт