MNS ISO 3142 : 2010

Лиш [Syzygium aromaticum (L) Merr. et Perry, syn. Eugenia caryophyllus (Sprengel) Bullock et S.Harrison]-ийн цэцгийн бундууны эфирийн тос

Хамрах хүрээ

Лиш [Syzygium aromaticum (L) Merr. et Perry, syn. Eugenia caryophyllus (Sprengel) Bullock et S.Harrison]-ийн цэцгийн бундууны эфирийн тосны тодорхой, онцлог шинж чанарыг тусгасан олон улсын энэ стандарт нь уг тосны чанарыг хянах, үнэлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-05-31
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт