MNS ISO 105-Е04 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. Е04-р хэсэг : Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг хөлсний уусмалын үйлчлэлд тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт