MNS 2246 : 1975

Алтан утас

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь алтан утасыг хүн эмнэлгийн хэрэгцээнд зориулж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авахад хамаарна

Баталсан огноо: 1975-12-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1976-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт