MNS ISO 3111 : 2007

Зэсийн хайлш. Зэсийн хайлшид цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлох. Эзлэхүүний арга

Хамрах хүрээ

Энэ Олон Улсын Стандарт нь зэсийн хайлшид цагаан тугалганы агуулгыг эзэлхүүний аргаар тодорхойлно. Энэ арга нь ISO-гийн зөвлөмж болон Олон Улсын Стандартаар зэсийн бүх төрлийн хайлшид цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлоход тохиромжтой.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-06-20
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт