MNS 5604 : 2006

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага түүний үйл ажиллагааны горимыг тодорхойлон ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл, тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт, халдвар хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, ажиллагсадын эрүүл ахуйн шаардлагыг тогтооно. Энэхүү стандартыг Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг эмчилгээний гоо заслын газрууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2006-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-05-20
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт