MNS 5396-12 : 2018

Архаг ядаргаа эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F48

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт