MNS 5396-11 : 2018

Опиоид ба опиоидын уламжлалууд (диаморфины)- ын орлуулах эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр; Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр; Хар тамхи, мансууралтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд донтох эмгэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт