MNS 5396-7 : 2018

Дэгдэмтгий, ууршимтгай бодисын хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F18

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Монгол улсын болон Олон улсын мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль, конвенцуудын хүрээнд донтох эмгэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт