MNS 5396-4 : 2018

Каннабиноидын хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F12

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Монгол улсын болон олон улсын мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль, конвенцуудын хүрээнд донтох эмгэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт