MNS 5396-1 : 2018

Архины хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F10

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд донтох эмгэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт