MNS 5377 : 2004

Эрүүлийг хамгаалах технологи Цогцосын шинжилгээний арга, эмгэг судлалын оношын бүтэц

Хамрах хүрээ

Эмгэгсудлалын шинжилгээ, оношлогоо, үйлчилгээний байгууллага, эмгэгсудлаач, шинжээч эмч нар үйл ажиллагаандаа хэрэглэнэ

Баталсан огноо: 2004-08-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт