MNS 5376 : 2016

Эмийн жорын маягт, жор бичилт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг бүх шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж мөрдөх ба эмийн жор бичилт, жороор олголтыг үнэлэх, эмч болон жор баригч нарт хариуцлага тооцоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2016-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-20
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт