MNS ISO 105-E01 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. Е01-р хэсэг: Будгийн тогтворыг усанд тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг усанд тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт