MNS 5349-57 : 2003

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Хийт үхжилт өвчний оношлогоо эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд хийт үхжил өвчний оношлогоо, эмчилгээнд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-03-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт