MNS 5348-58 : 2004

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Хийт үхжил өвчний тархвар судлалын тандалт

Хамрах хүрээ

Хийт үхшлийг тархвар судлалын тандалтанд бүрэн хамруулахад хэрэглэнэ

Баталсан огноо: 2004-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-03-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт