MNS 5348-57 : 2003

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи- Нянгийн тэсвэржилтийн тархвар судлалын тандалт

Хамрах хүрээ

Нянгийн тэсвэржилтийг тархвар судлалын тандалтанд бүрэн хамруулахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-03-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт