MNS 5348-45 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хачигт боррелиоз өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт

Хамрах хүрээ

Хачигт боррелиоз өвчний эмнэл зүйн оношлогоо, эмчилгээ, халдваргүйтгэлд баримтлах шаардлагыг бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад, тархвар судлалын тандалтын үйл ажиллагаа, лабораторийн оношлогоонд баримтлах шаардлагыг онцгой дэглэмтэй байгууллагуудад хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2010-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт