MNS 5348-44 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хачигт энцефалит өвчний лабораторийн оношлогоо, эмчилгээ, тандалт

Хамрах хүрээ

Хачигт энцефалит өвчний эмнэл зүйн оношлогоо, эмчилгээ, халдваргүйтгэл, тархвар судлалын тандалтын үйл ажиллагаанд баримтлах шаардлагыг бүх шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад, лабораторийн шинжилгээ, оношлогоонд баримтлах шаардлагыг онцгой дэглэмтэй байгууллагын лабораторт тус тус хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2010-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт