MNS 4946 : 2019

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ресторан, кафе, баар, цайны газар, түргэн хоолны газар, хагас болон бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн худалдах дэлгүүр /кулинари/, буфет зэрэг хоолны газарт тавих ерөнхий шаардлагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2019-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-10-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт