MNS 5348-40 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи - Боом өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт

Хамрах хүрээ

Боом өвчний эмнэл зүйн оношлогоо, эмчилгээ, халдваргүйтгэлд баримтлах шаардлагыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад, энэ өвчний тархвар судлалын тандалт, лабораторийн оношлогоонд баримтлах шаардлагыг хоѐрдогч шатлалын болон онцгой дэглэмтэй байгууллагуудад хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2010-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт