MNS 5348-34 : 2003

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Хорт сийвэнтэх өвчний тархвар судлалын тандалт

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд хорт сийвэнтэх өвчнийг тархвар судлалын тандалтанд бүрэн хамруулахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-03-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт