MNS 5348-21 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Пастереллёз өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт

Хамрах хүрээ

Пастереллѐз өвчний эмнэл зүйн оношлогоо, эмчилгээнд баримтлах шаардлагыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад, энэ өвчний тархвар судлалын тандалтын үйл ажиллагаа, лабораторийн оношлогоонд баримтлах шаардлагыг онцгой дэглэмтэй байгууллагад хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2010-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт