MNS 5348-15 : 2003

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи – Хемофилус инфлуенз В хэв шинжээр үүсэх халдварт өвчний тархвар судлалын тандалт

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд Haemophilus influenzae нянгийн В хэв шинжээр үүсэх халдварыг тархвар судлалын тандалтанд хамрана.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-03-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт