MNS ISO 3091 : 2000

Мах, махан бүтээгдэхүүн – Нитратын агууламжийг тодорхойлох (маргаан таслах арга)

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар мах ба махан бүтээгдэхүүнд нитратын агууламжийг тодорхойлох маргаан таслах аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт