MNS 3723 : 1996

Хөдөөгийн бираагийн үр бүхий гэрцгэнэ

Хамрах хүрээ

Хөдөөгийн бираагийн үр бүхий гэрцгэнэ

Баталсан огноо: 1996-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт