MNS 3724 : 1984

"Триэфтлас-3" эмийн цуглуулга

Хамрах хүрээ

"Триэфтлас-3" эмийн цуглуулга

Баталсан огноо: 1984-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт