MNS 5588 : 2006

Эмийн түүхий эд. Дөрвөлсөн мүгэз (эрэгомбо)-ний үндэс ба үндэслэг иш

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Зузаалайн (Grassulaceae) овогт хамаарах Дөрвөлсөн мүгэз (Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey.) (эрэгомбо) ургамлын үндэс ба үндэслэг ишийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгах, шинжлэх, хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавигдах шаардлага болон техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт