MNS ISO 105-С10 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. С10-р бүлэг : Будгийн тогтворыг савангийн эсвэл саван, содын угаалганд тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад бүх төрлийн нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогторыг угаалганд тодорхойлох таван аргуудыг заасан. Эдгээр аргууд нь зөөлөн угаалтаас ширүүн угаалт хүртэлх бүх нөхцлийг хамарна. Энэ стандарт арга нь нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворын угаалгын нөлөөллийг тодорхойлох бөгөөд харин угаах бүх ажиллагааны нөлөөллийг тодорхойлоход хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт